به راحــتی با ما در تماس باشید

Menu Close Menu
تفاوت نمایندگی جنرال با نمایندگی مشارکتی

تفاوت نمایندگی جنرال با نمایندگی مشارکتی

تفاوت نمایندگی جنرال با نمایندگی مشارکتی

تفاوت نمایندگی جنرال با نمایندگی مشارکتی

 

1.نمایندگی جنرال: که  امروزه در سطح شهرها دیده میشود علاوه بر اینکه هزینه های گزافی در شروع کار پرادخت می کنند  هیچ حمایت و پشتیبانی از لحاظ آموزش فروش ندارند. و فقط آموزشهای ابتدایی درحد اموزش های خدمات بیمه ای و نحوه صدور داده میشود .هم چنین نماینده جنرال فقط در شهر و استان خود میتواند فعالیت نماید و اقدام به جذب بازاریاب نماید که در نهایت می تواند 20 نفر مستقیم حمایت  واموزش دهد  و در صورتیکه بازاریاب ها اقدام به تاسیس و گرفتن نمایندگی نمایند هیچ کارمزدی از بابت نمایندگان دریافت نخواهد کرد .

2.نمایندگی مشارکتی : فروش دقیقا مثل نمایندگی جنرال بوده و کلیه خدمات بیمه ای ارائه میشود .​قبل از هر توصیفی اعلام کنم یک انسان  اگر بخواهد شبانه روزی کار کند درنهایت شاید بتواند16ساعت کارمفید انجام دهد واگر بخواهد این ساعت را 10برابر کند غیر ممکن است به تنهایی بتواند ،ولی می تواند با گرفتن 10 نیرو

این زمان را به 160 ساعت افزایش دهد هم چنین در کل کشور می تواند دفتر تاسیس کند و نماینده جذب نماید و ازبابت  آنها نیز پورسانت دریافت کند واین را تا هر عمقی میتواند افزایش بدهد یعنی حتی اگر نمایندگان بعد از فروش مدیر فروش شدند و نماینده جذب کردند نماینده اول منتفع خواهد بود ودر سطح اول اگر 10 نفر مدیر فروش داشته باشد و این 10 نفر 10 نفر دیگر جذب کنند و مدیر فروش نمایند 100 نماینده و دو مدیر فروش دارد در حالیکه مدیران سطح دو به بعد را اصلا نمیشناسد و بیمه گذاران این دو مدیران را نیز نمیشناسد واز فروش و کارمزد منتفع خواهد بود و در ضمن تمامی آموزش ها از صفر تاصد فروش MBAو NLPو... و برزوترین آموزش ها توسط افراد مجرب و نخبه کشور داده خواهد شد در نمایندگی مشارکتی بزرگترین چالش پرورش نیرو وآموزش و پشتیبانی میباشدوتا رسیدن افراد به قله ی موفقیت یک نفر بعنوان مربی درکنار وی خواهدبود،افرادی که به کار گروهی علاقه ای ندارند نمتوانند در این کار موفق شوند .

علاوه بر پورسانت ها ، سازمان پاداش ها و جوایز ویژه ای نیز در هر فصل برای نمایندگان و مدیران در نظر میگرند که این نیز خود ازویژگی های منحصر به فرد نمایندگی مشارکتی میباشد .

دز این وضعیت و باتوجه به اینترنتی شدن اکثر شغلها فعالیت کردن به روش سنتی  نه تنها باعث درجازدن میشود بلکه باعث عقب گرد نیز خواهد شد ، در عصر جدید و با شروع قرن جدید قطعا دیگر با شیوه های قدیمی نمی توان فعالت داشت و اگر انتظار رشد و ثروت را داریم باید شیوه های نوین را جایگزین شیوه های قدیم نماییم . برای مثال با ساختن 10 نفر مدیر فروش و آنها نیز با ساختن 100 مدیر فروش و در سطح پایین تر با ساختن 1000 این 16 ساعت به بینهایت خواهد رسید و زمانی خواهد رسید که شما بیش از 2000 نیرو دارید در حالیکه فقط با 10 نفر ازآنها در ارتباط هستید و این از ویژگی های شبکه میباشد .

واین فعالیت در این سیستم مستلزم داشتن اهداف بسیار بزرگ و عاشق رشد دادن دیگران تارسیدن به  اهدافشان میباشد .

از تفاوت های دیگر نمایندگی های جنرال (سنتی) با نمایندگی مشارکتی این  است که در جنرال (سنتی) هیچ نماینده ای اطلاعات و تجربیات خود را با نماینده و دیگر اشتراک نمیگدارند و در حالیکه در نماینده مشارکتی رشد و تکامل مجموعه در اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات یکدیگر میباشد.

بایک مثال تفاوت را میبندیم:

فرض کنید شما یک رستوران در شهر خودتان دارید ومیخواهید این رستوران را درکل کشور باکیفیت رستوران خودتان گسترش دهید وازبابت رستوران های دیگر نیز منتفع باشید دراین حالت باافرادیکه توانایی مدیریت رستوران را دارند صحبت کرده وآموزشهای اساسی را میدهید وازین به بعد هررستورانی که ازرستوران شما منشعب شود بصورت زنجیره ای بوده وشماازان منتفع خواهید بود مثل نمایندگی مشارکتی که هرشخصی که ازمجموعه ی شما رشد کند دفتر تاسیس نماید شما ازبابت ان دفتر ومجموعه تا بی نهایت منتفع خواهید بود.

 

 

اشتراک گذاری
ارسال نظر
Captcha
نظرات کــاربران