به راحــتی با ما در تماس باشید

Menu

از خانواده خود محافظت کنید و زندگی خود را حفظ کنید.

بیمه آتیه فرزندان سامان آیا به آینده زندگی فرزند دوست داشتنیتان فکر کرده اید!؟

بیمه مسئولیت پزشکان وپیراپزشکان (مدافعین سلامت) با تخفیفات ویژه

در این بیمه نامه مسئولیت حرفهای پزشکان و پیراپزشکان (مجموعهای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل مینمایند

تکمیل درمان خانواده

بیمه درمان خانواده، مطمئنتر از مطمئن

Close Menu

بیمه سامان

پیشــرو در خدمات بیمه عمر و سرمایه گذاری و خدمات الکترونیکی

 خدمات بیمـه ای

خدمات بیمـه ای

خدمات نوین بیمه ای را از ما بصورت انلاین و غیر حضوری بخواهید

مشاهده کـامل
جستجوی نمایندگان بیمه

جستجوی نمایندگان بیمه

نزدیک نمایندگی های خود را برای ارتباط با ما پیدا کنید

مشاهده کـامل

خدمـات بیمه سامان

پوشش بیمه ای که متناسب با زندگی شما است

بیمه عمــــر

بیمه عمــــر

از آغاز پیدایش جوامع، انسان در جستجوی تأمین نیازهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. شرکتهای بیمه با توجه به همین اصل، با ارائه طرحهای متفاوت و مبتکرانه متناسب با نیازهای ا ...

بیمــه مسافرت

بیمــه مسافرت

هنگام برنامه ریزی برای سفر کمتر کسی به فکر اتفاق های ناخوشایند می افتد و عده ای خرید بیمه مسافرتی را هزینه ای بیهوده می دانند، اما با اندکی دوراندیشی می توان در مقابل تمام مشکلات ب ...

بیمــه خــانه

بیمــه خــانه

هر ساله اخبار متعددی در مورد حوادث آتشسوزی از گوشه و کنار کشورمان به ویژه در تهران میشنویم؛ بهصورتیکه سالانه در کشور حدود پنجاه هزار حادثه آتشسوزی رخ میدهد. با وجود این نرخ نفوذ بی ...

بیمــه اتومبیل

بیمــه اتومبیل

بیمه بدنه خودرو، جبران زیان و خسارات وارد بر خودرو یا وسیله نقلیه در صورت بروز حادثه را تقبل میکند. این حوادث شامل مواردی میشود که باعث آسیب یا از بین رفتن خودرو میگردد.

دلایل به‌وجود آمدن بیمه عمر

از آغاز پیدایش جوامع، انسان در جستجوی تأمین نیازهای جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. شرکتهای بیمه با توجه به همین اصل، با ارائه طرحهای متفاوت و مبتکرانه متناسب با نیازهای انسانِ امروز، در پی تأمین، تسهیل این امر و ایجاد ثبات مالی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، افراد وابسته به شخص فوت شده و یا حادثه دیده توان تأمین نیازهای خانواده را داشته باشند و بتوانند از مزایای این تأمین اقتصادی بهرهمند شوند. نیازهای خانواده در بیشتر جوامع بشری با هر درجهای از پیشرفت و تکامل را میتوان به شرح زیرطبقهبندی کرد: تأمین درآمدی معین و مشخص برای افراد یک خانواده پس از فوت نان آور خانواده. تأمین درآمدی معین و مشخص برای ایام از کارافتادگی، پیری و بازنشستگی. بیمههای اشخاص (عمر، حادثه، درمانی) یکی از شاخصهای شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که افراد آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامهریزی توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت مینمایند.

اخــبار و مقالات آموزشی

مطالب جدید بیمه ای و آموزش های لازم در این خصوص

 بیمه مسئولیت سازندگان بنا
بیمه مسئولیت سازندگان بنا

بیمه مسئولیت سازندگان بنا

اگر شما تصمیم به ساخت منزل مسکونی و یا پروژه تجاری را دارید قبل از شروع کار بهتر است از خطرات و راههای جبران خسارت های احتمالی آن آگاه شوید زیرا مسئولیت اتفاقات ...

بیمه مسئولیت کارفرما
بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست ؟ بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را ک ...

بیمه مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد میگردد و بهموجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته میشوند را مسئولیت مدنی مینامند. ...

 بیمه نامه شخص ثالث
بیمه نامه شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمههای مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه میکند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسا ...